Tekuća godina

Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Izdavač (Publisher) časopisa je Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti nekomercijalno bez prerada.

2024

2023

2022