Poslednji broj

Godište: 44  X – XII  2022 Broj: 7 – 8
28.12.2022

Effect of cannabis abuse over spinal anaesthesia: a case series

Mayuri Gupta, Garima Anant, Manisha Kumari, Avani Tiwari, Jasnoor Kaur, Ravi

  95
99

Anestezija za transplantaciju bubrega

Vesna Jovanović, Nataša Đ. Petrović, Jelena Jovičić, Branka Terzić, Darko Jovanović, Nebojša Lađević

 113