Poslednji broj

Godište:41 X – XII  2019 Broj: 7-8
29.12.2019
Infiltracija hirurške rane lokalnim anestetikom (infiltracija rane)
Damjan Slavković, Zoran Kostić, Nikolina Milošević, Nemanja
Rančić, Viktorija Dragojević-Simić, Dušica Stamenković,
Milijana Miljković
  143
Nova uloga spironolaktona u terapijskom pristupu rezistentnoj
hipertenziji (Spironolakton u terapiji rezistentne hipertenzije)
Viktorija Dragojević-Simić, Nemanja Rančić, Dragana Dekanski,
Danka Gligorić, Nadežda Ljubojević
 157
Uticaj tri različite tehnike anestezije na oporavak bolesnika
posle laparoskopske holecistektomije (profil oporavka u tri anesteziološke tehnike)
Marina Boboš, Marko Đurić, Vesna Stevanović, Irina Nenadić,
Miljan Milanović, Predrag Stevanović
 167
Intrahospitalno zbrinjavanje bolesnika sa politraumom
(trauma protokol)
Vesna Jovanović, Jelena Jovičić, Nikola Lađević, Svetlana Srećković
 175
Fokusirani ultrazvuk srca – FoCUS
Olga Petrović, Jovana Stanisavljević, Milica Stojadinović,
Dragan Mašulović, Marina Đikić, Marija Milenković
 189
 Prikaz monografije „Akutni postoperativni bol”
Jasna Jevđić
 195