Poslednji broj

Godište:39 VII-IX 2017 Broj: 5-6
Nutriciona imunomodulacija glutaminom – sastavni deo lečenja kritično obolelih. Trend i perspektiva
Miomir Jović
  119
Neposredna preoperativna enteralna ishrana bolesnika
Nebojša Lađević, Ivan Palibrk, Jelena Veličković, Aleksandar
Vuksanović, Otaš Durutović, Ivana Likić Lađević, Dejan Nešić
 127
Intraoperativna infiltracija rane lokalnim anestetikom kod klasične histerektomije značajno smanjuje postoperativnu primenu opioida
Aleksandra Jukić
 133
Neuroaksijalna anestezija u prisustvu tetovaže na leđima
Dragana Unić-Stojanović
 139
Suspektni hepatotoksični efekat amiodarona
Dragana Unić-Stojanović, Petar Vuković, Milja Tanasić, Miomir Jović
 143
Električna impedansna tomografija: novi monitoring regionalne distribucije ventilacije pluća
Rade Vuković, Vojislava Nešković
 149
Stari lekovi – novi lekovi
Jelena Jovičić, Branka Gvozdić, Ljubiša Volaš, Tatjana Brkić, Nataša
Petrović, Nebojša Lađević
 159