Poslednji broj

Godište:42  VII – IX  2019 Broj: 5-6
31.09.2020
Infiltracija hirurške rane hronični neuropatski bol kao posledica epiziotomije (Postporođajni hronični neuropatski bol)
Jelena Jovičić, Bojan Čegar, Nataša Petrović,
Nikola Lađević, Branka Gvozdić, Anđela Magdelinić
  109
Abdominalna migrena kod dece
Dušica M. Simić, Ana S. Vlajković, Ivana Budić,
Miodrag Milenović, Marija Stević
115
Ultrazvuk u urologiji – drugi deo (dijagnostika polnih organa muškaraca)
Bojan Čegar, Uroš Bumbaširević, Milica Stojadinović,
Nebojša Bojanić, Danijela Sekulić, Dragan Mašulović,
Aleksandar Vuksanović
 119
Prikaz udžbenika „Medicina bola”
Dejan M. Nešić
 125
Organizacija rada i angažovanje anesteziologa centra za anesteziologiju i reanimatologiju kcs u drugom talasu pandemije covid-19 u Srbiji
Dejan Marković
 129