Poslednji broj

Godište:42  IV – VI  2019 Broj: 3-4
31.05.2020
The effect of peripheral nerve blocks on quadriceps muscle strength in knee ligamentoplasty
Liljana Malinovska Nikolovska, Maja Manoleva, Biljana Shirgoska
  61
Erector spinae plane block
Nada Pejčić, Radomir Mitić, Ivan Velicković
 69
Radiological diagnostics of rare benign bone tumor intraosseous lipoma (Intraosseous lipoma)
Nemanja Rančić, Jelena Golubović, Jasna Pešić, Ratko Stamatović,
Miroslav Mišović, Biserka Vukomanović-Đurđević,
Jasenka Vasić-Vilić
 83
Hitna abdominalna hirurgija kod pacijenta sa implantiranim uređajem za mehaničku podršku funkcije leve komore (srčana pumpa i hitna hirurgija)
Tamara Živanović, Aleksandra Aleksić, Bojana Vidović, Stojan Marić, Jovana Martinoski
 89
Ultrazvuk u urologiji – prvi deo (dijagnostika mokraćnih puteva)
Bojan Čegar, Uroš Bumbaširević, Milica Stojadinović, Nebojša Bojanić,
Branko Stanković, Dragan Mašulović, Aleksandar Vuksanović
 97