Poslednji broj

Godište:41 IV – VI  2019 Broj: 3-4
29.06.2019
Istorijski pregled: značaj kombinacije dhbp i fentanila tokom
balansirane anestezije na promene tokom laparoskopske holecistektomije
(uticaj različitih tehnika anestezije na kardiovaskularni sistem)
Marija Marko Đurić, Miljan Milanović, Vesna Stevanović,
Irina Nenadić, Marina Boboš, Predrag Stevanović
  51
Kognitivno oštećenje kod psihijatrijskih pacijenata koji primaju elektrokonvulzivnu terapiju
Ebrahim Alijanpour, Sussan Moudi, Laleh Babayani,
Anjella Hamidia, Maedeh Niazifar, Ali Bijani
 69
Akutna hiponatriemija kod pacijenta sa šizofrenijom: prikaz slučaja akutna hiponatriemija izazvana intoksikacijom vodom
Filip Naumovski, Biljana Kuzmanovska, Andrijan Kartalov,
Angela Trposka, Ana Stojkovska, Marija Toleska
 77
Blokada serratus anteriora za ublazavanje bolova pri frakturi vise rebara – prikaz slucaja (blokada serratus anteriora pri frakturi vise rebara)
Nataša Ilić, Radomir Ilić
 81
Ultrazvuk u traumi–fast protokol
Jovana Stanisavljević, Adi Hadžibegović, Milica Stojadinović,
Dragan Mašulović, Aleksandar Filipović, Marija Milenković
 87