Poslednji broj

Godište:42  I – III  2019 Broj: 1-2
31.05.2020
COVID 19–radiološke metode i karakteristike radiološkog nalaza
Milica Stojadinović, Danijela Sekulić, Dragan Vasin,
Dragan Mašulović
  5
Obezbeđivanje disajnog puta kod pacijenata sa COVID-19
Dušica Stamenković, Ana Popadić, Aleksandar Vranjanac,
Miloš Stojaković, IvanaTanović, Nikolina Milošević, Vojislava
Nešković, Rade Vuković, Mihajilo Stojić, Nebojša Lađević,
Gordana Jovanović, Ivo Udovičić, Snježana Zeba,
Živadin Dobrosavljević, Nebojša Damjanović, Nevena Radović,
Goran Rondović
 17
Protokol mehaničke ventilacije i prevencije komplikacija za kritično obolele bolesnike COVID-19: Prva verzija protokola za Srbiju
Vojislava Nešković, Živadin Dobrosavljević, Goran Rondović,
Ana Popadić, Aleksandar Vranjanac, Miloš Stojaković, Ivana
Tanović, Nikolina Milošević, Rade Vuković, Mihajilo Stojić,
Nebojša Lađević, Gordana Jovanović, Ivo Udovičić, Snježana
Zeba, Nebojša Damjanović, Dušica Stamenković
 29
Uloga anesteziologa u zbrinjavanju pacijenata obolelih od COVID-19 – iskustva sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (Iskustvo u zbrinjavanju pacijenata sa COVID-19 infekcijom)
Jelena Jovičić, Dubravka Đorović, Gorana Radeč, Vladimir Tutuš,
Jelena Vujović, Igor Lazić, Tjaša Ivošević
 41
Strategija rada u operacionim salama u doba pandemije izazvane virusom SARS COV-2 (Perioperativna strategija u pandemiji COVID-19)
Mihailo Stojić, Ivo Udovičić, Aleksandar Vranjanac, Ana Popadić,
Nevena Radović, Daliborka Jaćimović, Katarina Mladenović,
Duško Maksimović, Vojislava Nešković, Dusica Stamenković
 49