Poslednji broj

Godište:40 X – XII  2018 Broj: 7-8
Preoperativno visoko senzitivni troponin t i n-terminal pro b tip natriuretskog peptida u predikciji mortaliteta u kratkom periodu posle nekardiohirurških operacija (visoko senzitivni troponin t i n-terminal pro b tip natriuretskog peptida u predikciji mortaliteta posle nekardiohirurških operacija)
Nenad Savić, Ilija Golubović, Milena Stojanović, Anita Vuković,
Danica Marković, Radmilo Janković
  163
Miomektomija u toku carskog reza kod pacijentkinja sa velikim multiplim miomima: koliki je rizik? prikaz slučaja.
Radmila Sparić, Milan Dokić, Ivana Likić Lađević,
Dragiša Šljivančanin, Milica Stojičić, Snežana Vidaković
 171
Primena cerebralne oksimetrije u karotidnoj hirurgiji (Cerebralna oksimetrija i karotidna hirurgija)
Dragana Unić-Stojanović
 177
Ultrazvuk pluća – drugi deo (ultrazvuk pluća deo 2)
Marija Milenković, Jovana Stanisavljević, Adi Hadžibegović,
Gregor Prosen, Dragan Mašulović, Milica Stojadinović
 183
Totalna aloartroplastika kolena kod bolesnice sa teškom formom von willebrandove (fon vilebrandove) bolesti (perioperativni tretman kod von willebrandove bolesti)
Lazar Bralušić, Svetlana Dinić, Andrijana Cvijović
 193
Izveštaj o XIII Kongesu anesteziologa i intenzivista Srbije
I am here / Ja sam ovde
Vojislava Nešković
201
Izveštaj sa Petog Evropskog kongresa posvećenog disajnom putu
Dušanka Janjević
205
Otežan disajni put – radionica
Dušica Stamenković
213