Poslednji broj

Godište:39 X-XII 2017 Broj: 7-8
Novine u dijagnostici i lečenju sepse i septičnog šoka (novine u lečenju sepse)
Vesna Bumbaširević, Jelena Veličković, Ivan Palibrk, Bojan
Jovanović, Jovana Avramović
  171
Ugradnja kava filtera za lečenje tromboze donje šuplje vene
kod porodilje u ranom puerperijumu
Danijela Marelj, Goran Rondović, Mirjana Kendrišić
 181
Quadratus lumborum blok (QLB)
Nada Pejčić, Radomir Mitić, Borislava Pujić, Marko Veličković,
Ivan Veličković
 187
Individualno prilagođena terapija bola – jedan model ne
pristaje svima. iskustva i protokoli klinike charité: mogućnosti
primene u Srbiji (individualno prilagođena terapija bola)
Ivana Marković
 197
Anestezija za neakušerske operacije tokom trudnoće
Jelena Gunjić, Tatjana Ilić Mostić, Ivana Likić Lađević,
Danka Mostić Stanišić, Dušan Milenković, Žana Ivanković
 203
Benefiti primene zoledronske kiseline kod koštanih metastaza
karcinoma prostate (zoledronska kiselina)
Dejan Đorđević
 211
Izveštaj sa WINFOCUS USLS BASIC KURSA
održanog u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije,
02.12.2017. godine u Beogradu
 219