Poslednji broj

Godište:40 IV – VI  2018 Broj: 3-4
Osnove ultrazvuka
Milica Stojadinović, Marija Milenković, Gregor Prosen,
Dragan Mašulović
  73
Da li terapija beta-blokatorima utiče na promene arterijskog
krvnog pritiska u toku izvođenja spinalne anestezije?
Vera Gazdić, Aleksandra Đorđević, Darko Golić, Milana Stanić,
Dejan Nikić
 85
Uloga ultrazvučno vođene alkoholne instilacije u tretmanu
bolnog neuroma
Vesna Antonijević, Tatjana Brkić, Ivana Marković, Nikola Lađević,
Anđela Magdelinić, Jelena Jovičić
 95
Upotreba cytosorba u postoperativnom lečenju bolesnika sa
infektivnim endokarditisom
Dejan Marković, Mladen Kočica, Dragan Cvetković,
Vladimir Tutuš, Milica Kočica, Svetozar Putnik
 99
Problemi lečenja neuropatskog bola u zemljama u razvoju
Jelena Jovičić, Ljubiša Volaš, Tatjana Brkić, Branka Terzić,
Aleksandra Garić, Branka Gvozdić, Vesna Antonijević
 103
Euroanaesthesia – where anaesthesiologists meet!
Izveštaj sa ovogodišnjeg kongresa Evropskog udruženja
anesteziologa, Euroanesthesia 2018, Kopenhagen
 109