Prethodna izdanja

Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Izdavač (Publisher) časopisa je Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti nekomercijalno bez prerada.

Možete preuzeti sve objavljene brojeve Časopisa Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije počev od januara 2011. godine:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011