O časopisu

Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: (originalno istraživanje, metaanalize, revijalne radove, prikaze slučaja, pisma uredništvu, izveštaje sa naučnih i stručnih skupova, radove iz istorije medicine). Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy je dostupan samo u elektronskom izdanju i to u režimu otvorenog pristupa.

Radovi mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Časopis u formi dvobroja izlazi 4 puta godišnje.

Izdavač (Publisher) časopisa je Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

U časopisu Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuju se radovi o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimatologije i terapije bola i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je naš časopis svrstalo u kategoriju M52.

Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy je dostupan u režimu otvorenog pristupa i ne naplaćuje APC (Article Processing Charge). Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti nekomercijalno bez prerada.

Prvo elektronsko izdanje časopisa je broj 2016;38(5-6) iz septembra 2016. godine.

Politika otvorenog pristupa

Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy se izdaje je u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje .

Arhiviranje digitalne verzije

Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa – Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta.

Naplata troškova autorima

Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy ne naplaćuje troškove objavljivanja ni autorima niti trećim stranama. Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi.

Odricanje od odgovornosti

Stavovi izneti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.