O časopisu

Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: (originalno istraživanje, metaanalize, revijalne radove, prikaze slučaja, pisma uredništvu, izveštaje sa naučnih i stručnih skupova, radove iz istorije medicine). Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy je dostupan samo u elektronskom izdanju i to u režimu otvorenog pristupa.

Radovi mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Časopis u formi dvobroja izlazi 4 puta godišnje.

Izdavač (Publisher) časopisa je Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

U časopisu Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuju se radovi o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimatologije i terapije bola i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je naš časopis svrstalo u kategoriju M53.

Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy je dostupan u režimu otvorenog pristupa i ne naplaćuje APC (Article Processing Charge). Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti nekomercijalno bez prerada.

Prvo elektronsko izdanje časopisa je broj 2016;38(5-6) iz septembra 2016. godine.