Glavni urednik i njegove obaveze

Glavni urednik časopisa je Doc. dr Nebojša Lađević, a zamenik glavnog urednika je Doc. dr Dušica Stamenković.

Glavni urednik časopisa Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Urednik se prilikom donošenja odluke rukovodi uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Urednik ne sme imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa podnešenim rukopisom. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i sudbini rukopisa odlučuje uredništvo. S obzirom da identitet autora i/ili recenzenata ostaje nepoznat drugoj strani, urednik je obavezan da tu anonimnost garantuje.

Urednik je dužan da sud o rukopisu donosi na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Urednik ne sme da koristi neobjavljen materijal iz podnešenih rukopisa za svoja istraživanja bez pisane dozvole autora.